Biuro Obsługi Inwestycji

Poznaj szczegóły naszej oferty

Zobacz więcej

Obsługa administracyjno – ekonomiczno – prawna

Analizy i doradztwo techniczno – inwestycyjne w budownictwie.

(71.12.Z) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

(71.20.B) Pozostałe badania i analizy techniczne

Doradztwo odbywa się w oparciu o aktualne obowiązujące dla budownictwa przepisy, normy i ustawy oraz wiedzę i doświadczenie praktyczne.

Uzyskiwanie wszelkich niezbędnych dokumentów i ich analiza pod kątem formalnych i technicznych warunków realizacji inwestycji
Obsługa prawna w zakresie prowadzenia procesów inwestycyjnych
Prowadzenie czynności administracyjno-prawnych, uzyskiwanie decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do realizacji inwestycji
pozyskanie warunków technicznych
Programy Funkcjonalno - Użytkowe [PF-U] - to zbiór ściśle określonych uwarunkowań wynikających z Prawa budowlanego, warunków i specyfikacji technicznych, ustaw, norm polskich i europejskich oraz lokalnych planów zagospodarowania przestrzennego czy warunków zagospodarowania terenu.  Zbiór ten zawarty w tzw. program funkcjonalno – użytkowy zawiera również uwarunkowania sąsiedzkie w stosunku do działki i jej planowanej zabudowy po wstępne warunki i uzgodnienia z gestorami mediów, konserwatorem miejskim lub wojewódzkim zabytków czy urzędem ochrony środowiska. Ponadto w zależności od potrzeb wykonujemy niezbędne ekspertyzy, oceny czy orzeczenia  techniczne oraz wyceny nieruchomości i harmonogramy realizacji zadań inwestycyjnych.

[BOI] na życzenie Inwestora uzupełnia analizy doradcze i programowe o studium koncepcyjne zagospodarowania działki i konkretnych projektowanych koncepcji z wariantami ich funkcji i sposobu użytkowania.

 

Program funkcjonalno – użytkowy to podstawowy dokument, którego wagi nie sposób przecenić aby sprawdzić na etapie planowania jak  przedstawiają się realne aspekty wykonalności i opłacalności danej inwestycji.